วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติจังหวัดระยอง

                จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 179 กิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิโลเมตร จังหวัดระยองเป็นแหล่งอาหารทะเล และผลไม้นานาชนิด เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง จ.ระยอง ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดระยอง มีให้ นักท่องเที่ยวเลือกเที่ยวกันอย่างสนุก
สถานที่เที่ยวในระยอง มีมากมายหลายแบบ ทะเล ชายหาด เกาะ ภูเขา น้ำตก ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร
จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ กิ่งอำเภอเขาชะเมา และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา แต่ละอำเภอ ก็จะมีทีเที่ยว และสถานที่ ที่แตกต่างกันไป เช่น
   อ.เมือง ติดทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ เกาะเสม็ด ซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวในระยอง ที่สำคัญ และยังมีชายหาดในระยองที่สวยงามอีก เช่น หาดแม่รำพึง บ้านเพ หาดแสงจันทร์ มีสถานที่อำความสะดวกต่างๆ ที่ครบครัน เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต โรงแรมหรู มีนิคมอุตสาหกรรม    อ.แกลง มีทะเลที่สวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวแรกที่จะนะนำ คือ หาดแหลมแม่พิมพ์ เกาะมันนอก เกาะมันใน อนุชเสาวรีย์สุนทรภู่ สวนผลไม้ ป่าชายเลน
   กิ่ง อ.เขาชะเมา มีน้ำตกเขาชะเมา ล่องแพที่เขาจุก    อ. บ้านฉาง ติดทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม หาดพยูน หาดพลา หาดน้ำริน
ระยอง เริ่มปรากฏชื่อในพงศาวดารเมื่อปีพุทธศักราช 2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1500 ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ ปรากฏจากหลักฐาน คือ ซากศิลาแลง คูค่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอมประวัติศาสตร์กล่าวถึงเมืองระยอง ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียทีแก่พม่าเป็น ครั้งที่ 2 ในรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัศน์ ปีพุทธศักราช 2309 พระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยองก่อนเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดเป็นที่ตั้งมั่นในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าในปีพุทธศักราช 2311 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น